Hovedside
  Nyheter
  Kontakt oss
  Elbiler
  Kirkegårdsutstyr
  Selvvanningskasser
  Kjøle- og båreromsutstyr
  Kapell- og kirkeromsutstyr
  Kirkelys
  Urner
  Ansatte
  Linker
  Messer og utstillinger
  Miljø
  
Printervennlig side
Bentzen As  -  miljø
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne eller det miljøet de blir brukt i. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Bentzen As er tilsluttet RENAS AS

Gjennom medlemskapet oppfyller firma Bentzen As kravene til avfallsforskriftens kapittel 1.

Bentzen As er tilsluttet AS BATTERIRETUR
Som deltaker i ordningen oppfyller vi mydighetenes krav om innsamling og gjenvinning av batterier som vi har innført til landet.

Bentzen As er medlem i Grønt Punkt Norge AS
Bentzen As deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag for dette.

 Innemiljø

Tilbud til ansatte


- Helseforsikring
- Avtale med kiropraktor
- Avtale med fysioterapaut
- Avtale med treningssenter
Innkjøp av forbruksartikler
Slikt som papir, vaskemidler etc.
Vi er en av flere leietaker i Solgård Skog 4, hvor huseier står for innkjøp av slike produkter.
Vårt mål er å påvirke disse innkjøpene slik at de velger produkter som
 i størst mulig grad innehar eller tilfredsstiller kravene til tredjeparts miljømerking og miljødeklarerte varer.

Elektriske anlegg
og utstyr

Bedriftens elektriske anlegg og utstyr blir regelmessig kontrollert etter en enkel sjekkliste. Vi bruker autoriserte installatører ved nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner.

 Ytremiljø
Avfallshåndtering   
av eget avfall
Alt avfall blir kjørt til Moss kommunale avfallsplass, med resirkulasjonsanlegg. Der bli avfallet levert og sortert av oss. 
Egne biler
Vi har en moderne bilpark. Bilene blir byttet ut etter 3 - 4 år, og har motorer med nyeste teknologi i forhold til forbruk og forurensing. 
Euro 5 og Euro 6 
 
Energi
Vi har oversikt over bedriftens energikostnader og vurderer muligheter for å effektivisere energibruken

 

 

 

 

MobilPlant
selvvanningskasser
mange størrelser

 40x60

 

Park og
kirkegårds-
benker
mange varianter

parko

 

Melex
elbiler
mange varianter

MELEX 380

 

Maskinklype
R-1000

MASKINKLYPE R-1000

 

BIKAB
Avfallsskap
for kildesortering

bikab avfallsløsninger

 

K-vagnen

Tilhengere med
mange muligheter!

 

Teletinere!

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

Tinematte

tinematte

1 x 3 meter
1000 watt

 

Hasselfors
U-jord

u- jord

 

 

 

 

        Bentzen As
Solgård Skog 4
N-1599 Moss
Telefon: +47 69 24 49 40
Telefaks: +47 69 24 49 44
e-post: info@bentzenas.no