Hovedside
  Nyheter
  Kontakt oss
  Elbiler
  Kirkegårdsutstyr
  Selvvanningskasser
  Kjøle- og båreromsutstyr
  Kapell- og kirkeromsutstyr
  Kirkelys
  Urner
  Ansatte
  Linker
  Messer og utstillinger
  Miljø
  
Printervennlig side
MobilPlant
- selvvanningskassene med størst vannvolum
  i forhold til jord
  (stort interval mellom hver etterfylling av vann)
- finnes i 5 størrelser
- mange kombinasjonsmuligheter
- innstøpte løftehåndtak
- eget påfyllingshull for etterfylling av vann
 

40x60

Rektangulær "60x40"
Selvvanningskasse nr. 100
Bredde                       58 cm
Dybde (mot gravsten)  39 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin             18 liter
Jordvolum                   13 liter
Art.nr. 140700

40x60

Rektangulær "65x30"
Selvvanningskasse nr. 200
Bredde                       65 cm
Dybde (mot gravsten)  29 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin             14 liter
Jordvolum                   12 liter
Art.nr. 140710 

30x50

Halvrund "50x30"
Selvvanningskasse nr. 300
Bredde                       49 cm
Dybde (mot gravsten)  31 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin             10 liter
Jordvolum                   6 liter
Art.nr. 140720
 

30x50

Halvrund "40x30"
Selvvanningskasse nr. 400
Bredde                       38 cm
Dybde (mot gravsten)   31 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin              8 liter
Jordvolum                    6 liter
Art.nr. 140730  

30x40

Rektangulær "40x30"
Selvvanningskasse nr. 500
Bredde                       39 cm
Dybde (mot gravsten)   29 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin              8 liter
Jordvolum                   7 liter
Art.nr. 140740
selvanningskasse demo

Monteringsanvisning
For at selvvanningskassen skal fungere optimalt er det viktig at den er satt ned på riktig måte. Følg instruksen og da vil kassen fungere meget bra.

Bruk singel/grov sand som drenering rundt kassen

kombinasjonsmuligheter Kombinsjonsmuligheter for

u- jord

Hasselsfors U-jord
For bruk i selvvanningskasser
Kvalitetsjord som gir meget godt resultat for plantene.
Selges på paller eller som løse sekker.

 

 

MobilPlant
selvvanningskasser
mange størrelser

 40x60

 

Park og
kirkegårds-
benker
mange varianter

parko

 

Melex
elbiler
mange varianter

MELEX 380

 

Maskinklype
R-1000

MASKINKLYPE R-1000

 

BIKAB
Avfallsskap
for kildesortering

bikab avfallsløsninger

 

K-vagnen

Tilhengere med
mange muligheter!

 

Teletinere!

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

Tinematte

tinematte

1 x 3 meter
1000 watt

 

Hasselfors
U-jord

u- jord

 

 

 

 

        Bentzen As
Solgård Skog 4
N-1599 Moss
Telefon: +47 69 24 49 40
Telefaks: +47 69 24 49 44
e-post: info@bentzenas.no