Hovedside
  Nyheter
  Kontakt oss
  Elbiler
  Kirkegårdsutstyr
     Avfallsløsninger
     Fastmerker og måleverktøy
     Gravrammer
     Jordhaugsmatter / verneduk
     Parkbenker
     Kirkegårdsvogner
     Monumenthåndtering
     Senkeapparater
     Stemplingsutstyr
     Teletiner og kabler
     Vannposter
     Annet utstyr
  Selvvanningskasser
  Kjøle- og båreromsutstyr
  Kapell- og kirkeromsutstyr
  Kirkelys
  Urner
  Ansatte
  Linker
  Messer og utstillinger
  Miljø
  
Printervennlig side
Gravrammer

gravramme universal

Gravramme Universal
Meget pratisk gravramme i aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvendig bredde: Justerbar opptil 90 cm.
Bredde langsider: 42 cm
Bredde endestykke: 30 cm.

Kan også brukes som gravlokk

Art.nr.110525 
Gravrammme m/ traverser
Art.nr.110530 - Enderamme
 

23

Gravramme Univario
2-delte langsider
Meget praktisk gravramme  i aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvenig bredde: justerbar opptil 90 cm.
Bredde langsider: 30 +12 cm.
Bredde endestykke: 30 cm.
Kan også brukes som gravlokk

Art.nr.110520 
Gravrammme m/ traverser
Art.nr.110530 - Enderamme

 Gravramme universal som lokk

Gravramme Universal som gravlokk.

Kan enkelt brukes som gravlokk, ved å skyve
rammene sammen

 

gravramme for barnegrav

Gravramme Orax
Glassfiberarmert plast
Overfaltebehandlet med marmorflor
Innvendig lengde: 225 cm
Innvendig bredde: 85 cm.
 

Art. nr. 110500

jadda

Gravramme Orax for barnegrav
Glassfiberarmert plast
Overfaltebehandlet med marmorflor
Innvendig lengde: 140 cm
Innvendig bredde: 60 cm.

Art.nr. 110501 

gravlokk

Gravlokk - for Orax gravramme
Produsert i 2 mm. aluminium
Lakkert med hammerlakk
Vekt 15 kg.

Art.nr. 110200

 

 

MobilPlant
selvvanningskasser
mange størrelser

 40x60

 

Park og
kirkegårds-
benker
mange varianter

parko

 

Melex
elbiler
mange varianter

MELEX 380

 

Maskinklype
R-1000

MASKINKLYPE R-1000

 

BIKAB
Avfallsskap
for kildesortering

bikab avfallsløsninger

 

K-vagnen

Tilhengere med
mange muligheter!

 

Teletinere!

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

Tinematte

tinematte

1 x 3 meter
1000 watt

 

Hasselfors
U-jord

u- jord

 

 

 

 

        Bentzen As
Solgård Skog 4
N-1599 Moss
Telefon: +47 69 24 49 40
Telefaks: +47 69 24 49 44
e-post: info@bentzenas.no