Hovedside
  Nyheter
  Kontakt oss
  Elbiler
  Kirkegårdsutstyr
     Avfallsløsninger
     Fastmerker og måleverktøy
     Gravrammer
     Jordhaugsmatter / verneduk
     Parkbenker
     Kirkegårdsvogner
     Monumenthåndtering
     Senkeapparater
     Stemplingsutstyr
     Teletiner og kabler
     Vannposter
     Annet utstyr
  Selvvanningskasser
  Kjøle- og båreromsutstyr
  Kapell- og kirkeromsutstyr
  Kirkelys
  Urner
  Ansatte
  Linker
  Messer og utstillinger
  Miljø
  
Printervennlig side
Gravrammer

gravramme universal

Gravramme Universal
Meget pratisk gravramme i aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvendig bredde: Justerbar opptil 90 cm.
Bredde langsider: 42 cm
Bredde endestykke: 30 cm.

Kan også brukes som gravlokk

Art.nr.110525 
Gravrammme m/ traverser
Art.nr.110530 - Enderamme
 

23

Gravramme Univario
2-delte langsider
Meget praktisk gravramme  i aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvenig bredde: justerbar opptil 90 cm.
Bredde langsider: 30 +12 cm.
Bredde endestykke: 30 cm.
Kan også brukes som gravlokk

Art.nr.110520 
Gravrammme m/ traverser
Art.nr.110530 - Enderamme

 Gravramme universal som lokk

Gravramme Universal som gravlokk.

Kan enkelt brukes som gravlokk, ved å skyve
rammene sammen

 

gravramme for barnegrav

Gravramme Orax
Glassfiberarmert plast
Overfaltebehandlet med marmorflor
Innvendig lengde: 225 cm
Innvendig bredde: 85 cm.
 

Art. nr. 110500

jadda

Gravramme Orax for barnegrav
Glassfiberarmert plast
Overfaltebehandlet med marmorflor
Innvendig lengde: 140 cm
Innvendig bredde: 60 cm.

Art.nr. 110501 

gravlokk

Gravlokk - for Orax gravramme
Produsert i 2 mm. aluminium
Lakkert med hammerlakk
Vekt 15 kg.

Art.nr. 110200

 

 

Teletinere!

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

 

NYHET!
Tinematte for urnegrav
60x60 cm

 

Melex
elbiler
mange varianter

MELEX 380 

 

BIKAB
Avfallsskap
for kildesortering

bikab avfallsløsninger

 

MobilPlant
selvvanningskasser
mange størrelser

40x60

 

K-vagnen

Tilhengere med
mange muligheter!

 

Park og
kirkegårds-
benker
mange varianter

parko

 

Teletinere

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

Tinematte

tinematte

1 x 3 meter
1000 watt

 

Maskinklype
R-1000

MASKINKLYPE R-1000

 

Melex
elbiler
mange varianter
MELEX 380

 

Hasselfors
U-jord

u- jord

 

 

 

 

        Bentzen As
Solgård Skog 4
N-1599 Moss
Telefon: +47 69 24 49 40
Telefaks: +47 69 24 49 44
e-post: info@bentzenas.no