Hovedside
  Nyheter
  Kontakt oss
  Elbiler
  Kirkegårdsutstyr
     Avfallsløsninger
     Fastmerker og måleverktøy
     Gravrammer
     Jordhaugsmatter / verneduk
     Parkbenker
     Kirkegårdsvogner
     Monumenthåndtering
     Senkeapparater
     Stemplingsutstyr
     Teletiner og kabler
     Vannposter
     Annet utstyr
  Selvvanningskasser
  Kjøle- og båreromsutstyr
  Kapell- og kirkeromsutstyr
  Kirkelys
  Urner
  Ansatte
  Linker
  Messer og utstillinger
  Miljø
  
Printervennlig side
Stemplingsutstyr

sandwich stemplingskasse

Sandwich stemplingskasse
Leveres i 3 høyde: 90, 120 og 140 cm.
Innvendig bredde: 85 cm.
Innvendig lengde: 225 cm.
Lages også etter andre mål
Meget solig stemplingsutstyr
som betjenes med gravemaskin

Art.nr. 110120 - 110125 - 110130

stemplingsutstyr

Stemplingsutstyr I:02/I:06
Stemplingslemmer prosusert i 17-lags vannfast finèr
Lengde 228 cm.

Art.nr. 110100 - Overlem
Art.nr. 110101 - Underlem 
Art.nr. 110110 - Grøftestrever

stemplingsramme alu-l

Stemplingsramme ALU-L
Produsert i enkeltprofil aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvendig bredde: justerbar 60 - 100cm.
Brukerverktøy som trengs:
utløsersspak og spennverktøy.
Enkelt i bruk!

Art.nr. 110146
Art.nr. 110152 - Spennverktøy
Art.nr. 110154 - Utløserspak 

stemplingsramme alu-s

Stemplingsramme ALU-S
Produsert i dobbelprofil aluminium
Innvendig lengde: 225 cm.
Innvendig bredde: justerbar 60 - 100cm.
Brukerverktøy som trengs.
utløsersspak og spennverktøy.
Enkelt i bruk!

Art.nr. 110148
Art.nr. 110152 - Spennverktøy
Art.nr. 110154 - Utløserspak

 alu-l og alu-s

 

Teletinere!

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

 

NYHET!
Tinematte for urnegrav
60x60 cm

 

Melex
elbiler
mange varianter

MELEX 380 

 

BIKAB
Avfallsskap
for kildesortering

bikab avfallsløsninger

 

MobilPlant
selvvanningskasser
mange størrelser

40x60

 

K-vagnen

Tilhengere med
mange muligheter!

 

Park og
kirkegårds-
benker
mange varianter

parko

 

Teletinere

teletiner e:03

For kistegrav
og urnegrav
BE OM TILBUD!

Vi levere også skjøtekabel

Tinematte

tinematte

1 x 3 meter
1000 watt

 

Maskinklype
R-1000

MASKINKLYPE R-1000

 

Melex
elbiler
mange varianter
MELEX 380

 

Hasselfors
U-jord

u- jord

 

 

 

 

        Bentzen As
Solgård Skog 4
N-1599 Moss
Telefon: +47 69 24 49 40
Telefaks: +47 69 24 49 44
e-post: info@bentzenas.no